DDM Větrník

Úvod » Reference » DDM Větrník

responzivní web + identita

hlavní detail foto

Popis realizace

Pro Dům dětí a mládeže Větrník v Liberci dodáváme již několik let řadu produktů.

Nový responsivní web byl vyroben na základě dlouhodobého pozorování chování klientů a rodičů. Poskytuje možnost pohodlné správy webu přímo zaměstnanci. Ti mohou dle nastavení práv upravovat zájmové útvary, přidávat aktuality i události, či přímo, interaktivně, měnit strukturu webu.

Součástí dodávky byla i modernizovaná identita ve formě nového loga, logomanuálu a dalších materiálů.

Na míru byla postavena matrika zájmových útvarů a jejich klientů, která sestává z tisíců položek. Ročně automaticky obstarává velké množství přihlášek i plateb členských poplatků. Výstupem jsou provozní sestavy, jako jsou například zaplacenosti, statistiky pro výroční zprávy pro zřizovatele, rozvrhy místností, atd.

Pro potřeby oddělení soutěží a dětských olympiád vznikl i nástroj pro interaktivní sestavování registračních formulářů, které mají i možnosti exportu nasbíraných dat, řízení přístupu a podobně. Jejich adresa je po sestavení distribuována školám, které tak mohou snáze spolupracovat.

Další reference

Metlife

Metlife

respozivní microsite

Služby HPE

Služby HPE

respozivní web

Be on top

Be on top

responzivní web + identita

ČMSS

ČMSS

Letáky