Živý kompost

Úvod » Reference » Živý kompost

responzivní web

hlavní detail foto

Popis realizace

Kompostárna KOBRA Údlice paří mezi nejmodernější zařízení na zpracování biologicky rozložitelných surovin ve střední Evropě. Technologie výroby vychází z dlouholetých zkušeností s kompostováním rakouské firmy Compost System. Díky přísné kontrole a inteligentnímu kompostování vyrábí KOBRA Údlice produkty nejvyšší kvality, a tím až dvojnásobně převyšuje standardní komposty a pěstitelské substráty.

Další responzivní webová stránka z rodiny, na kterých jsme spolupracovali s BPR Sychrov. Podobně jako u ostatních jsme rozpohybovali grafický návrh a postarali jsme se o mobilní a tablet verzi prezentace.

Další reference

BPR Sychrov

BPR Sychrov

respozivní microsite

Hajdalánek

Hajdalánek

responzivní eshop + identita

Boccadoro

Boccadoro

Responsivní web + logo

Cerberos

Cerberos

responzivní web